Oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Nordlendingene er mer utålmodige enn flertallet på Stortinget etter å slippe oljeriggene til utenfor Lofoten og Vesterålen - Sitat: Lofotposten

Bilde: Ordførere, politikere og næringslivsrepresentanter fra LoVe på befaring ved Ormen Lange-anlegget i Aukra. Et stjerneeksempel på hvordan petroleumsindustrien skaper lokal vekst og arbeidsplasser.

article1

[Klikk på bilde for større versjon]

 

Ringvirkninger i lokalsamfunnet og forventet vekstpotensiale

Tall fra Hammerfest kommune viser at byen som følge av petroleumsutvinningen i kommunen for øyeblikket vokser i samme tempo som Bodø og Tromsø. Et annet utviklingstrekk at yngre personer flytter tilbake til byen igjen.

Arbeidsledigheten i Hammerfest kommune i 2005 var på 2,9% mens den totale ledigheten for Finnmark fylke for øvrig var hele 15%. Kommunen vil på sikt få store inntekter i form av eiendomsskatt.

Med en aktiv petroleumsbransje i LoVe-området, vil man kunne forvente økte muligheter også her, både i form av flere arbeidsplasser, økte offentlige inntekter og økt lønnsomhet for mange av bedriftene som holder til i eller er på vei til å etablere seg i regionen.

Sameksistens

Førti års petroleumsaktivitet andre steder i landet viser med all tydelighet at det er mulig med sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsindustrien.

Tidsperspektiv

Petroleumsaktiviteten i Lofoten og Vesterålen er forutsatt å pågå i et sted mellom 19 - 80 år, avhengig av hvordan de ulike fasene i prosjektet utarter seg fra begynnelse til slutt.

Fokus på Nordområdene

Det er for tiden stort fokus på nordområdene og denne er styrket gjennom regjeringens uttalte satsing. Den underliggende drivkraften er forventninger til olje/gass funn som kan utnyttes. Ny teknologi gjør det mulig å operere på dypt vann, over lange avstander, under ekstremt klima og med den nødvendige sikkerhet.

Nye vekstimpulser

Til tross for økt verdiskapning innen fiskeri/havbruk og­ reiseliv, har Lofoten og Vesterålen de siste årene opplevd en generell nedgang i folketallet. For å hindre den prognostisert nedgang i folketallet trenger Lofoten og Vesterålen nye vekstimpulser. Igangsetting av petroleumsvirksomhet vil være en ny vekstimpuls for regionene.

Nordland VI og VII

Stortinget har vedtatt at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII i inneværende stortingsperiode.

Med det ståsted vi har i dag gjør vi Winston Churchills ord til våre; «Intet er umulig, det umulige tar bare lengre tid».

Forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Første oppdatering vil skje i 2010. Som en konsekvens av dette, jobbes det nå målrettet, slik at vi ved neste korsvei får gjennomslag for flertall for konsekvensvurdering av Nordland VII med hjemmel i petroleumsloven og åpning av Nordland VI.

Lofoten og Vesterålen vil ikke akseptere at Nordland VI og VII blir petroleumsfrie soner (regjeringens miljøalibi). Derfor vil Lofoten og Vesterålen Petro følge opp regjeringens løfte om å sette i gang seismikkinnsamling i Nordland VII, samtkartlegging av sjøfugl og bunnforhold utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden.

 

 

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582