PRESSERUNDEN UKE 08

ungdom2Derfor vil vi ha konsekvensutredning
Velferd og arbeidsplasser i Norge er bygget opp gjennom en forsvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser. Her kan både fiskeri- og petroleumsnæringen stå som gode eksempler. I over 40 år har disse to næringen skapt verdier og arbeidsplasser ved å høste av fellesskapets ressurser i de samme havområdene.
For å opprettholde en bærekraftig befolkningsutvikling trenger Lofoten, Vesterålen og Senja, i likhet med de fleste distriktssamfunn, nye og flere arbeidsplasser. I tillegg til arbeidsplasser innen tradisjonelle næringer som fiskeri og reiseliv,vil LoVe Petroha svar på om mulige olje- og gassforekomster i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser.

Hansken er kastet for LoVeSe - plukker du den opp?
Startskuddet har gått, igjen. Nok en gang krever oljeselskaper og interesseaktører konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Denne gangen retter man seg inn mot Stortingsvalget i 2017.

Gjentok kravet om konsekvensutredning
Under Statoils årlige kontaktmøte med det nordnorske, politiske miljøet ble ønsket om konsekvensutredning gjentatt. På møtet i Oslo deltok hadselordfører og regionrådsleder Siv Aasvik (Ap),statssekretærene Grete Ellingsen (H) og Kjell-Børge Freiberg. Til stede var blant andre også Ørjan Robertsen fra Love Petro. Også Fiskarlaget deltok på møtet.

Nytt fall i leteanslagene på norsk sokkel
Selskapene på norsk sokkel anslår investeringer på 163,9 milliarder kroner i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrås prognose for investeringsnivået i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning som ble sluppet onsdag formiddag.Dette er 13,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i første kvartal 2015, og en reduksjon på 7,1 milliarder fra november.

Høyt spill i nord
Oljeselskaper og deres interesseorganisasjoner med Norsk Olje og Gass (NOG), Petro Arctic, Senja Petro og LoVe Petro i spissen ramler med tomtønnene igjen. Målet er åpning av fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) for olje/gas

 

________________________________________________________________________________________________

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582