Nyhet

SMV logo

SMV Hydraulic AS leveranse til Norne FPSO

SMV Hydraulic AS på Stokmarknes har nettopp levert et prototype spoleapparat som skal installeres på produksjonsskipet Norne der Statoil er operatør.

Bakgrunnen for leveransen var å løse en sikkerhetsutfordring ved operasjon av en slangetrommel på skipet; utrulling / innrulling av slangen har tidligere krevd at operatøren måtte styre slangen med hendene og stått under hengende last, dette unngås nå.

Dette er store, tunge slanger som brukes til overføring av kjemikalier mellom forsyningsfartøy og installasjonen.

SMV Hydraulic AS fikk overlevert problemstillingene og foretok en befaring om bord for å danne seg et godt bilde av utfordringen.  De har derfra foretatt all engineering, innkjøp, konstruksjon, uttesting samt utarbeidet nødvendig dokumentasjon ihht. Statoils krav.

Funksjonstesten ble bevitnet av representanter fra Statoil i SMVs verksted; denne var fullt ut tilfredsstillende.

Statoil er meget fornøyd med leveransen og ser fram til installasjonen på skipet.
Installeringen foretas av Aibel AS

 

____________________________________________________________________________________________

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582