PRESSERUNDEN UKE 10

LoVeSe har blitt en symbolsak
Jonny FinstadSensasjonelt vil landsmøtet i høyre måtte stemme ned en dissens i programkomiteen fra en representant fra Bergen som går inn for å frede Lofoten, Vesterålen og Senja fra petroleumsaktivitet.
 - LoVeSe har blitt en symbolsak. Hvis du ønsker konsekvensutredning blir du automatisk stemplet som miljø- og klimafiendtlig sier lederen av Nordland Høyre, og nr. to på Høyres stortingsliste i fylket, Jonny Finstad fra Vestvågøy. Den unge generasjonen ser på velferdsstaten som en honningkrukke som alltid vil være der. De glemmer hva som ligger bak, hvor verdiskapingen som har skapt velferden kommer fra, sier Finstad.Vår oljeindustri er basis for arbeid, verdiskaping, velferd – og miljø!
STÅLEMer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover. Vi beklager at frykt for oppdatert kunnskap har tvunget fram endret holdning i AP rundt LoVeSe, men har forståelse for kompromisset for å unngå åpen strid i forkant av AP landsmøtet og LO kongressen, sier Ståle K. Johansen Klubbleder, Verkstedklubben Kværner Verdal


Oljebransjen taper samfunnsdebatten

cHUL cHRISTIAN aAMODTOljebransjen er knapt synlig i mediebildet med mindre det er snakk om ulykker eller hvordan Norge skal gjennomføre det grønne skiftet. Det er et problem at bransjen ikke er dyktig nok til å formidle sitt syn utenfor menigheten. I alt for stor grad overlates jobben til noen få talsmenn og kvinner i interesseorganisasjoner som Norsk olje og gass, eller store selskap som Statoil. Dersom oljebransjen skal få den oppmerksomheten den fortjener, så må flere selskaper og enkeltpersoner rekke opp hånden og ta ordet. De må fortelle hvem de er, hva de gjør og hvorfor de gjør det, skriver Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør, enerWE.

AUF kan ikke støtte Aps oljeforslag

Emilie Johansen AufVi i AUF kan ikke støtte oljeforslaget som går ut på å konsekvensutrede områdene i det sørlige Lofoten, skriver fylkesleder for AUF i Nordland, Emelie Johansen. Vi mener det er riktig å vente til vi med sikkerhet kan si at dette ikke kommer til å bety tap av fiskeriressurser og naturen som vi alle er så glad i.


Derfor varsler vi fare
Christoffer EllingsenKristoffer Ellingsen i Folkeaksjonen forsvarer vardebrenning som et virkemiddel fordi de tre største partiene, Høyre, Frp, og Arbeiderpartiet, kjører en offensiv for å få åpnet havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er den største trusselen. Derfor varsler Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fare og brenner varder om noen få dager.  

 

 

__________________________________________________________________________________________

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582