PRESSERUNDEN UKE 13

Lofottorsken er mindre sårbar for oljeutslipp enn tidligere antatt
Johlynn
Selv et «verst tenkelig» oljeutslipp i havområdene utenfor Lofoten vil ikke redusere skreibestanden med mer enn 12 prosent, viser en fersk rapport.
Det er et skrekkscenario: En ulykke gjør at 28.300 fat olje strømmer ut i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – hver dag i 90 dager. Hva gjør det med skreibestanden?
Ikke fryktelig mye, ifølge en ny forskningsrapport laget av Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Sintef og Universitetet i Tromsø.
– Vi ble overrasket over at den modellerte effekten for skreibestanden i alle scenariene var såpass begrenset, sier seniorforsker JoLynn Carroll ved Akvaplan-niva, som har ledet prosjektet.

Finnmark Ap snur: Ja til konsekvensutredning
Ingalill Olsen
Leder av Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, forteller hvorfor det ble ja tilkonsekvensutredning av oljevirksomhet ihavområder utenfor Lofoten, Vesterålen ogSenja: – Flertallet synes det er en viktig næring,og  kompromisset som ble lagt frem imøtekom også de som var kritisk til det, sier Olsen,  og  legger til at 48 stemte for,  imens 20 stemte imot.
Ber de store partiene verne oljebransjen
karl EirikLandet står overfor en dramatisk omstilling med høyere utgifter til pensjoner og annen velferd, og trenger hver eneste ekstra krone det kan få fra olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.
– Jeg frykter det vi har sett tendenser til, at Venstre og SV prøver å påvirke eller tvinge henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet til å føre en oljepolitikk som er en trussel for norsk velferd, sier han.

Oljegigantene ikke lenger like interessert i Norge
Frian Årsnes
Norge er for lite for de aller største, mener Direktør Frian Årsnes i analyseselskapet Econ . De fleste store selskapene har ønsket å vente for å se om Lofoten og Vesterålen kom til å bli åpnet. Der ligger det store strukturer som kunne være såkalte elefanter, sier han, med referanse til at store oljefunn gjerne omtales som «elefanter» i oljebransjen. – Nå når det ser ut til at Lofoten/Vesterålen ikke vil komme, det er jo større motstand i befolkningen enn i Stortinget, så er det mange av de store selskapene som ikke ser veldig potensial i bare å sitte og produsere på norsk sokkel. Da casher de heller inn for å gjøre andre ting, sier Årsnes.

Bare én av tre nordmenn vil utrede olje i Lofoten. På Stortinget er det stikk motsatt.
Frank Aarbrot
Det begynner å bli et sikkert valgvårtegn: Når skreifisket er på topp og partienes landsmøter nærmer seg, blusser debatten om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja opp.I en fersk meningsmåling Respons Analyse har gjort for Aftenposten, svarer 43 prosent at de er negative til konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten.
–Det begynner vel å sive inn at uansett regjeringsalternativ vil noen av regjeringspartiene hindre konsekvensutredning. Så spørsmålet fremstår som mer og mer hypotetisk, sier valgforsker Frank Aarebrot. Han tror det gjør at færre av de spurte har en sterk mening om saken. Det rammer trolig særlig tilhengerne av konsekvensutredning. Når de skjønner at det er umulig, svarer de heller «vet ikke», forklarer han.

___________________________________________________________________________________________

 

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582