PRESSERUNDEN UKE 14

Oljearbeiderne vil fylle Youngstorget i Oslo. Kjemper for boring i nye områder
Atle TranøyEn nedbygging av olje- og gassproduksjon i Norge er dramatisk og korttenkt, mener bla. Atle Tranøy som er en av initiativtakerne bak en stor demonstrasjon på Arbeiderpartiets landsmøte.
Vår demonstrasjon har et bredere politisk perspektiv enn konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen. Det handler om velferd, industripolitikk og om kunnskapssamfunnet. Atle Tranøy, Roar Abrahamsen og Tor Are Strøm som alle er tillitsvalgte i Fellesforbundet, advarer Arbeiderpartiet og LO mot å la seg rive med og gi seg ende over for en følelsesladet symbolpolitikk knytta til konsekvensutredning, og vil ha en slutt på at tilhengerne av en styrt avvikling av oljevirksomheten får dominere samfunnsdebatten.Les pressemeldingen

Krever konsekvensutredning av hele LoVeSe
Svein Arne Abelsen
Næringslivsorganisasjoner og Fellesforbundet i Nord beklager sterkt at LoVeSe er blitt symbolpolitikk mens det utvinnes olje for fullt i andre områder. De vil ha flere arbeidsplasser i nord basert på våre naturgitte ressurser og krever at det snarest gjennomføres en konsekvensutredning av hele LoVeSe. Grundige konsekvensutredninger, inklusiv Lofoten, Vesterålen og Senja, er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser fremover.
Talsmann Svein Arne Abelsen som er styreleder for Vesterålen Næringslivssamarbeid sier at oljeinntekter kan finansiere det grønne skiftet

Venstre-ledelsen tapte oljekamp, landsmøtet sa nei til 24. konsesjonsrunde
Trine S. GrandePartileder Trine Skei Grande gikk på talerstolen, men klarte ikke å snakke partiet fra et olje-nei lørdag. I to høydramatiske avstemninger på Venstres landsmøte sa et flertall til slutt nei til 24. konsesjonsrunde, etter først å ha stemt ned en formulering om å si nei til alle fremtidige letelisenser.

Oppfordrer til vern av LoVeSe

Oddgeir Finnsatd
Oddgeir Finstad, også fra avd. 79 Vesterålen, tegnet et bilde av havet utenfor Lofoten og Vesterålen som den viktigste fødestua til Barentshavet og som det er helt avgjørende å ta vare på. Han mener området er konksevensutredet nok.
– Jeg tror egentlig vi vet nok. Vi må ta vare på havet for kommende generasjoner, sa Finstad. Representantene fra Vesterålen har liten tro på at det er mulig å finne et kompromiss som samler hele landsmøte.
– Min umiddelbare respons er nei. Jeg tror ikke det er mulig å finne fram til et kompromiss, men vi får se sier Oddgeir Finstad.

___________________________________________________________________________________________Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582