PRESSERUNDEN UKE 16

Full konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen er framleis vårt krav
Atle Tranøy 2Det er sterkt urovekkande at me må driva folkeopplysing om oljeindustriens rolle for sysselsetting og velferd ovafor landsmøtedelegatane i vårt fremste næringslivsparti, sa tillitsvalt i Fellesforbundet Atle Tranøy i sin interpellasjon på Youngstorget i dag

Som industri- og oljearbeidarar har me alltid festa lit til AP som garantisten for at politiske myndigheiter forstår betydninga av vår næring for samfunnsøkonomi og sysselsetting, og dermed også som garantisten for forutsigbarhet og stabilitet for oljeindustrien.

Framtida står og fell ikkje ved om heile LOVESE området blir opna, men me reagerer kraftig på bruddet med den etablerte praksis om at vedtak om eventuell leiting og utvinning skal skje basert på best mogleg og oppdatert kunnskap. Kunnskap framskaffa gjennom full konsekvensutgreiing som framleis er vårt krav.

Kompromissforslaget frå AP sitt sentralstyre skuffande, men man kan jo ha ein viss respekt for at eit statsbærande parti må finna balanserte løysingar på krevjande spørsmål for å kunna konkludere og komma vidare.

Men ein ting skal de veta, at skulle landsmøtet svekka dette kompromisset ytterligare, ja så er tilliten til AP som fornuftens forvalter i oljepolitikken brutt, og de har havna i symbolpolitikkens grøft saman med naboane (Venstre) over plassen her. Les hele parolen til Tranøy


AUF-sjefen ber Ap snu om oljeaktivitet

Mani
Oljeaktivitet utenfor sårbare områder i Lofoten er selve lakmustesten for Arbeiderpartiets klimapolitikk, mener AUF-leder Mani Hussaini. I en tale på åpningsdagen til Aps landsmøte anmodet han partifellene om å avvise kompromissforslaget som er lagt fram. Der tas det til orde for konsekvensutredning av noen av de omstridte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

 Det dreier seg om framtida vår!

Frode Alfheim
Uten olje og gass stopper Norge, mener oljearbeiderne. Nå håper de å påvirke Arbeiderpartiet til å velge riktig kurs på landsmøtet som startet i Oslo i dag. LO-forbundene Fellesforbundet og IndustriEnergi sto bak markeringen på Youngstorget før åpningen av LO-landsmøtet. Påtroppende leder i IndustriEnergi, Frode Alvheim, sa på markeringen at olje- og leverandørindustrien til nå har mistet 40.000 arbeidsplasser, hans forbund alene 10.000 medlemmer bare i Rogaland, som følge av krisen.

Halvparten av Norges uoppdagede olje er i Barentshavet
Goliat3 w
Anslag fra Oljedirektoratet tyder på at mer enn 50 prosent av de uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel finnes i Barentshavet. Ifølge Oljedirektoratets ressursregnskap for 2016 er det totale anslaget for både oppdagede og ikke-oppdagede petroleumsressurser på norsk sokkel 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter – omregnet til rundt 90 milliarder fat.

_______________________________________________________________________________________________________

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582