PRESSERUNDEN UKE 20

Må konsekvensutrede hele LoVeSe
karl EirikLO-kongressen vedtok å konsekvensutrede deler av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 – Vi mener at spørsmålet om Lofoten, Vesterålen og Senja bør avgjøres basert på oppdatert kunnskap. Derfor ønsker vi en helhetlig konsekvensutredning hvor også Nordland 7 og Troms 2 konsekvensutredes, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. les mer

En realitetsorientering

lEIF sANDEHøyre mener Ap vender oljenæringen ryggen med forslaget om oljeutvinning utenfor Lofoten, mens LO-topp mener Ap har tilpasset seg virkeligheten.
Leder i Industri Energi, Leif Sande, har sett regjeringer komme og gå uten en avklaring i Lofoten. Nå håper han at Aps forslag kan være et steg videre.

 

 

les mer

 La Lofoten, Vesterålen og Senja være oljefritt
HelgeNittebergNordlys har tidligere vært positive til en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Men begrunnelsen for dette er svekket etter at Oljedirektoratet har presentert en kraftig oppjustering over de norske petroleumsressursene i Barentshavet. At det er så store ressurser tilgjengelig i andre havområder på vår sokkel, er et argument mot åpning av de unike og sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver redaktør Helge Nitteberg i Nordlys på lederplassles mer


Den største trusselen for fiskerinæringen er ikke olje, men næringen selv
Svein N ThomassenSå er det bare slik, at hverken fiskerinæringen eller turistnæringen ikke er i nærheten av olje- og gassnæringen når det gjeler nødvendige penger til statskassen og til befolkningens velferdsgoder. De største motstanderne til landets viktigste næring og til landets sikring av våre velferdsgoder - til olje- og gassnæringen, finner vi blant LO-organiserte innen offentlig sektor og virkelighetsfjerne miljøaktivister. Med stadig nyere og sikrere teknologi og gjennom et godt koordinert samarbeid mellom fiskeri- og oljesektoren, så vil begge næringen kunne utvikle seg på en god måte - både i Lofoten og ellers langs kysten - som i dag. Den største trusselen for fiskerinæringens fremtid skjer innenfor næringen selv i dag - sørnorsk og internasjonal eierskap som utplyndrer folkets fornybare fiskeressurser i nord. En stadig større del av våre fiskeressurser kommer ikke befolkningen her nord til gode. Dette i motsetning til nåværende og fremtidige oljemilliarder som tross alt kommer hele folket til gode via statsinntektene denne næringen gir - også til videreutvikling av samfunn og næringsutvikling her nord.
________________________________________________________________________________________

Øyenveien 10, 8445 Melbu

adresse

Kontakt Detaljer

908 48 582
Øyenveien 10

8445 Melbu

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582