• Statoil har gjort et nytt oljefunn i Geitungen-prospektet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Statoil anslår at det kan produseres mellom 140 og 270 millioner fat oljeekvivalenter.
  Les mer...

      

   


   

 • oljerig6Da sørkoreanerne vant kontrakten om FPSO-en på Goliat, ropte flere varsku mot at norske prosjekt gikk til utlandet. Men ifølge Eni går over 18 Goliat-milliarder til norske leverandører. Det er nesten like mye som Statoils Gudrun.

  Les mer...

 • helipad3- De foreslåtte lovendringene kan komme til å få uante konsekvenser for lokal verdiskaping og bosetting spesielt i Nord Norge. Det mener KrF, som krever at Regjeringen må gjenoppta forhandlingene med ESA.

  Les mer...

  Les også: - Frykter ikke for ringvirkninger

 • Å kunne bore etter olje fra land i Lofoten og Vesterålen har vært lansert som en framtidig visjon i oljebransjen. Stavanger-selskapet Reelwell bruker nå 40 millioner kroner over to år for å kunne nå dette målet. Les mer...

 • Kan sluke 60.000 fat olje pr. dag

  Oljekjempene ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips og Shell har i løpet av et halvt år utviklet et nytt brønnkontrollkonsept som skal kunne stanse undervannsutblåsninger - som fjorårets BP-katastrofe i Mexicogolfen.

  – Stortinget har kontroll

  – Stortinget vil ha samme innvirkning som før på oljeselskapenes driftsplaner, mener Ørjan Robetsen i LoVe Petro.

  - Få og små konsekvenser

  Oljeindustriens Landsforening er enig med oljeministeren i at lovendringen ikke fører til at oljeselskapene skygger unna Nord-Norge.

  – Viktige innspill for å se helheten

  Fiskeri, kraftproduksjon, grønn energi, olje, havfugl, oppdrettsnæring, reiseliv, skipsfart og verdensarv var blant de viktige innspillene til stortingspolitikerne.

  Irritert over oljerot

  Blir det umulig å stille krav om ringvirkninger av oljeutvinning i nord, kan vi like godt la være.

 • nordnorge
  Dagfinn Høybråten mener befolkningen i nord blir totalt oversett i kappløpet om oljeressurssene.

  - Regjeringen svekker norske myndigheters muligheter til å sikre at petroleumsaktivitet får ringvirkninger på land. Kystens folk, ikke minst i nord har ikke engang fått uttale seg om saken før den er fremmet for Stortinget, sier Dagfinn Høybråten. Les mer...

 • oljerafStatoils oljefunn i Barentshavet – det såkalte Skrugard-funnet – har for alvor fått optimismen til å skyte fart i Nord-Norge. Bare i Hammerfest-regionen forventes det nå investeringer for nær 200 milliarder kroner i årene som kommer.

  Les mer...

 • Åpner for oljeboring rett ved Lofoten

  Regjeringen har bestemt å ikke starte konsekvensutredning av oljeaktivitet i de sårbare områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i dag ga olje- og energiminister Ola Borten Moe fire oljeselskaper klarsignal til å starte oljevirksomhet i et område rett sør for Lofoten.

  Norge kan få 25 milliarder fat olje

  Fastsettelse av delelinjen i Barentshavet kan gi et nytt kapittel i det norske oljeeventyret.

  Ekofisk-sjefen åpner lommeboka

  Ingen styrer flere investeringsmilliarder på norsk sokkel enn eks-fiskeren Steinar Våge. Han skal nå få mer olje ut av Ekofisk enn det er i Lofoten og Vesterålen til sammen.

  Oljeutslippet fikk nesten ingen konsekvenser

  I dag er det ett år siden eksplosjonen på oljeriggen i Mexicogolfen, men ulykka har fått få konsekvenser. – Dette er skuffende politikk, mener Naturvernforbundet.

  Bekymret for sårbare Lofoten-områder

  Regjeringen tildeler nye letelisenser i nord: – Det ser ut som at erfaringene fra Mexicogulfen er glemt, sier Lars Haltebrekken, leder i Naturvernforbundet.

 • statnett
  Statnett, Statkraft og Innovasjon Norge ønsker å bidra til å utvikle nordnorske leverandører for å kunne få et bredere leverandørmarked i Nord-Norge.

  Vi investerer for 20 milliarder i landsdelen og vi ønsker flere leverandører fra nord.

  Les mer...

 • love2Regjeringa dropper Lofoten, men gir full gass lenger sør. Nå mener forskerne at oljeaktivitet utenfor Helgeland kan bety enda større miljørisiko enn utvinning utenfor LoVe. Havstrømmene vil nemlig frakte oljen rett inn til områdene i Lofoten.

  Les mer...


 • Eirin Sund (Ap) og FrP's Ketil Solvik Olsen (bildet) forsikret årsmøtet i LoVe Petro om at de vil bidra til at lokalsamfunnet får et størst mulig utbytte av petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

  LoVe Petro var en markert aktør i debatten i fjor – og det legges ikke opp til noe hvileår i 2011.

  De to politikerne fra Energi og miljøkomiteen var innledere på årsmøtet, og fikk med seg et klart budskap fra LoVe Petro-leder Ørjan Robertsen. Han understreket at det er konseptvalget som avgjør hvor mange lokale arbeidsplasser det blir som følge av utvinning i LoVe.

  - Med adresse til store lokale ringvirkninger i Akukra, Kristiansund og Hammerfest har vi krevd ilandføringsanlegg, driftsbase og beredskapsfunksjon. Det er Stortinget som legger disse premissene og her kan dere være med på å påvirke, sa Robertsen til politikerne.


  Riktig retning

  Under behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet- Lofoten vedtok regjeringen nylig å si nei til konsekvensutredning (KU) etter petroleumsloven for de uåpnede delene av Nordland og Troms. Dette var naturlig nok et tema på møtet.

  kjetil solvik olsen2
  Både Sund og Solvik-Olsen (bildet) medga at avgjørelsen ikke var optimal, men understreket at toget på ingen måte har gått for LoVe. Kunnskapen som nå innhentes i regi av Olje- og energidirektoratet skal kunne brukes i en KU. Nordland 6 er i praksis ferdig konsekvensutredet.

  Ny sjanse

  - Det kommer en ny sjanse ved regjeringsskifte i 2013, påpekte Solvik, som så sitt snitt til å drive litt valgkamp. - En regjering bestående av FrP og Høyre vil nok gi et lang bedre klima for sette i gang KU enn et rødgrønt alternativ, sa Solvik-Olsen.

  Eirin Sund (Ap), som er nestleder i energi og miljøkomiteen, fremholdt at det var et overveiende flertall for KU blant fylkeslagene i Ap og Lo, og at Jens Stoltenberg hadde fått med seg disse signalene før behandlingen av Forvaltningsplanen.

  - Kan vi da stole på Ap?, spurte da en fra salen.

  - Vi lovte ikke noe i forrige program, og har sånn sett ikke brutt noen løfter. Min mening er at vi nå må få dette krystallklart på plass, svarte Sund.

  Klimapolitikk gir utfordring

  kjetil solvik olsen3
  Solvik-Olsen påpekte at dagens klimapolitikk ikke gir et godt beslutningsklima for et energikrevende ilandføringsanlegg i LoVe. - Vi har blitt så "katolske" i dette landet at vi ikke kan bruke våre naturressurser her hjemme, sa politikeren. Han rettet videre skytset mot miljøbevegelsen, som hevder utfasing av norsk olje og gass er et bidrag til et bedre klima i verden - og som i en rekke sammenhenger prøver å bagatellisere betydningen av inntektene fra norsk sokkel. - Beregninger tyder på at det ligger ressurser for 500 milliarder kroner under havbunnen utenfor LoVe. Det er svært mange penger for det norske samfunnet, sa han.

  Hvem får oppdragene?

  Kate Adolfsen fra Hadsel Høyre har selv bodd i Stavanger. Hun lurte på om lokale leverandører vil ha noen sjanse mot den sterke og særdeles dyktige leverandørindustrien i Rogaland, som nå er i ferd med å gå tom for oppdrag.

  - Mange av disse bedriftene orienterer seg nå mot Brasil, både alene og som del av et nettverk. Her synes det å være et enormt potensial for norske selskap og deres kompetanse, sa Solvik. Han tror bedrifter fra Rogaland vil være sterkt representert i starten i LoVe, men at lokale bedrifter vil komme inn på løpende bånd. - Uansett vil det bli etterspørsel etter lokal arbeidskraft, sa Solvik.

  - Det er politikerne som bestemmer, og vi vil kreve store lokale ringvirkniger i LoVe, tilføyde Eirin Sund.

  kjetil solvik olsen4Guri til "filmen" 43 av totalt 201 medlemsbedrifter var representert under årsmøtet til LoVe Petro. Styreleder, nestleder samt to varamedlemmer var på valg, men resultatet av avstemningen var at styrets sammensetning ble videreført.

  Guri Ingebrigtsen (bildet) takket for tilliten som gjevalgt leder. Politikeren som nylig måtte tåle inngående nærfilming og et hjem fylt av mediafolk i forbindelse med en NRK-dokumentar om oljeutvinning i LoVe, stortrives fortsatt i rollen. - Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Dette er det mest utfordrende og morsomme styrevervet jeg har hatt noensinne, sa hun.

  Talerør for regionen

  2010 ble nok et aktivt år for LoVe Petro, der organisasjonen har befestet sin posisjon som regionenes talerør innen olje- og gass.

  Det har vært stor aktivitet på informasjonssiden. Arenaer som har vært mest benyttet er radio, TV, aviser, fagtidsskrifter, hjemmeside, egen temaavis, medlemsbrev, bedriftsbesøk, konferanser, næringsforeninger, politiske partier, kommuner, utdanningsinstitusjoner, foreninger m.v.

  Synlig i debatten

  orjanr7Love Petro har deltatt aktivt i mediedebatten om petroleumsaktivitet og skrevet artikler og tilsvar i en hel rekke aviser i hele landet. I Stavanger Aftenblad har LoVe Petro bidratt med en serie kronikker.

  I forbindelse med behandling av konsekvensutredningen i kommunene i Lofoten og Vesterålen har LoVe Petro holdt foredrag om saken for flere kommunestyrer.

  Samtlige kommuner i LoVe med unntak av Røst gikk inn for konsekvensutredning etter petroleumsloven. Også Lofotrådet, Vesterålen Regionråd, Salten Regionråd og bykommunene Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø gikk inn for konsekvensutredning.

  Kravene ble bekreftet

  En lydhør og interessert forsamling hørte nordområdesjef i Statoil Hege Marie Norheim legge frem rapporten om ringvirkninger i LoVe som konkluderer med at det kan skapes inntil 2000 nye arbeidsplasser i regionen dersom det gjøres drivverdige funn av olje- og gass i Nordland VI og VII.

  For LoVe Petro var det spesielt gledelig at Statoil i møte bekreftet vårt krav om ilandføring og basefunksjoner. Dette ble senere bekreftet av konsernsjef i Statoil Helge Lund på et besøk han hadde til Vesterålen.

  LoVe Petros aktiviteter omfatter også leverandørutvikling, kompetansutvikling, bedriftsklyngen Arena Beredskap, samarbeidsprosjektet "Ett Hav" og rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom i videregående skole. Foreningen legger opp til høy aktivitet og nye prosjekter i 2011.

  Les mer om dette i Årsmeldingen for 2010

  Love Petros styre i 2011 er som følger:

  Styreleder: Guri Ingebrigtsen, Stamsund

  Nestleder: Oddbjørn Toften, Sortland

  Styremedlemmer: Beate Bø Nilsen, Sortland | Terje Olav Hansen, Strønstad | Arnt Winther, Svolvær

  Varamedlem: Johnny Karlsen, Sortland | Ruben Jensen, Svolvær

 • nordlandviOljedirektoratet mener Nordland 6 sør for Røst er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland.

  Ifølge oljedirektør Bente Nyland er geologien på havbunnen svært lik den som finnes på Nornefeltet lengst sør i Nordland.

  Les mer...

 • - Leteaktiviteten langs Norges kyst må økes dramatisk, mener Kjell Inge Røkke.

  Les mer...

 • Sammen med Goliat og et eventuelt Tog II, kan grønt lys for innenlands bruk av gasskraft trigge investeringer på opptil 193 milliarder kroner fram mot 2030, tror PetroArctic.

  Les mer...

 • skip
  Debatten om konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen har i liten grad dreid seg om trusselen fra den økende skipsfarten. I en avhandling belyser stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Elise Karlsen de praktiske problemstillingene for Norge som kystnasjon.

  Les mer...

 • Ny drakamp

  Olje- og energiminister Ola Borten Moe tror det blir ny politisk dragkamp om oljevirksomheten utenfor Lofoten ved stortingsvalget i 2013.

  Opplegget klart for et Lofoten-ja

  Rogaland Ap har alt begynt å snekre på strategien som skal vinne Ap for et olje-ja i Lofoten. Ifølge fylkesleder i Rogaland Ap, Frode Berge, vil det skje i nært samarbeid...

  Langt fram til Barentshav-produksjon

  Den ferske olje- og energiministeren Ola Borten Moe medgir at det fort kan ta 15 år før man har produserende felt øst i Barentshavet, området Regjeringen peker på for å...

  Lei av å vente på oljeinitiativ

  - Derfor har vi laget vår egen petroleumsmelding i Høyre, sier Linda Hofstad Helleland. I seks år har vi ventet på regjeringen og de leverer fortsatt ikke. Dette er Høyres...

  For mange seierherrer

  Alle feirer regjeringens oljekompromiss som en seier. SV og miljøbevegelsen mer høylydt og begeistret enn de fleste.

  Venstre vil ha varig vern

  Venstre vil sikre varig vern mot oljeboring av de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, skriver fylkesleder Andre N. Skjelstad i et innlegg.

  Større tempo med Høyre

  Høyre vil ha fart på utvinningen av olje og gass. Men da må de trolig få hjelp av sentrum.

  Bladet Vesterålen 12. mars 2011, side 5

  Dette handler mer om å holde regjeringen samlet

 • orjanr1Konsekvensutredning eller kunnskapsinnhenting? - Vi er ikke opptatt av hva barnet skal hete, sier direktør Ørjan Robertsen i LoVe Petro i en pressemelding.

  Les også: Ingebrigtsen: - En god løsning

  På en pressekonferanse i Oslo i dag la regjeringen frem en oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Grunnen til at LoVe Petro er positive til regjeringens beslutning, er blant som følge av at:

  - Olje- og energidepartementet skal gjennomføre kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II.

  - Kunnskapen som samles inn i disse områdene, skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet og som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

  - Arbeidet vil starte opp raskt.

  Regjeringens beslutning bidrar til at prosessen med Lofoten og Vesterålen ikke er satt på vent og vil bidra til at vi kan få en rask oppstart ved en ny regjering som er positiv til petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.

 • seismikk2Regjeringen har bestemt at det ikke blir konsekvensutredning om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne regjeringsperioden.

  Les mer...

  Les ogå: - Kun en utsettelse

 • jens
  Bak lukkede dører hos Ap på Stortinget, skal statsminister Jens Stoltenberg(Ap) ha fått klar beskjed om at regjeringssamarbeidet er viktigere enn oljevirksomhet i Lofoten nå.

  Les mer...

 • tom tobiassen2Han sa ja til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, og det kan bli hans skjebne.

  Tom Tobiassen kan bli tvunget til å gå av som leder i Nordland fylkes fiskarlag i dag.

  (Foto: Norges Fiskarlag)

  Les mer...

  Siste: Tobiassen trekker seg...

 • Årsmøtet i Nordland Senterparti går i et vedtak imot konsekvensutredning for området utafor Vesterålen og Lofoten.

  Les mer...

 • oljearbeiderStatskraft og Statnett vil ha flere nordnorske leverandører og jobber med å få dem på banen. Sammen skal de bruke milliarder i nord, og mulighetene står i kø for bedrifter i landsdelen.

  Sammen med Innovasjon Norge har selskapene etablert prosjektet LUEN (leverandørutvikling til energisatsing i nord), som skal bidra til utvikling av en nordnorsk leverandørindustri.

  I den forbindelse er det etablert en arbeidsgruppe hvor Ørjan Robertsen i LoVe Petro er invitert til å delta. Arbeidsgruppen i LUEN hadde sitt første møte i Tromsø 18. februar.

  Les mer... (PDF dokument)

 • Ja til mer kunnskap

  Utviklingen av Norge fra et fattig til et rikt og moderne land bygger på at vi har utnyttet våre naturressurser på en bærekraftig måte, skriver LO-leder Roar Flåthen.

  Må ha konsekvensutredning

  Det er bare gjennom en konsekvensutredning at Stortinget kan få kunnskapsgrunnlag for å fatte en beslutning om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skal åpnes for...

  Næringslivet vil ha olje

  Næringslivsjef på Sortland sier næringslivet i Vesterålen og i hele Troms venter utålmodig i spenning på avgjørelser om oljeutvinnging i området.

  Vi trenger action

  I 2009 økte innbyggertallet i Øksnes med 20 personer. Men mamma Beate Solvoll vil ha flere lekekamerater til sine tre smårollinger - og da må noe nytt skje.

  Nordnorsk Ap-samling for olje

  - Vi vil ha oljesaka bredt belyst. Vi kan ikke bare låse døra og hive ut nøkkelen, sier leder i Nordland Ap, Tone Toften.

  Troms Sp går imot partiledelsen

  Troms Sp trosser partiledelsen og sier ja til konsekvensutredning av oljeleting i nord.

  Må gå av på Lofoten

  Sier fra: Kristin Halvorsen får klar beskjed med seg inn i Lofoten-forhandlingene: SVs fylkestopper kan ikke leve med at området åpnes for oljeboring.

  Mye tyder på at statsminister Jens Stoltenberg...

  SV redde for «Tøffe-Jens»

  Oljeboring i nord: SV frykter at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) vil være nådeløs i oljespørsmålet, slik han var i Maria Amelie-saken.

  Kan ikke leve av idyll

  Storslåtte fjell, midnattssol og nordlys er ikke nok. Bedrifter legger ned og ungdom flytter. Noe må gjøres, mener Ørjan Robertsen i LoVe Petro.

  Varaordføreren sier ja - men kona på fileten sier nei

  FILETFABRIKK: Nøyaktige fingre, høyt tempo. De 55 kvinnene i Gunnar Klos filetfabrikk jobber konstant akkord for å forsyne kresne søreuropeere med fiskefileter fra Vesterålen.

  KrF sier nei til oljeleting

  Fylkesårsmøtet i KrF sier nei til oljeleting i nord.

 • oljerig2Ap og SV skal nærme seg et kompromiss i regjeringsforhandlingene om oljeboring i Lofoten. Samtidig mener SVs fylkesledere at partiet bør gå ut av regjeringen hvis resultatet blir en konsekvensutredning.

  Les mer...

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582